Oferta

Oferta obejmuje:

1. Język niemiecki (tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie)

 • Tłumaczenia pisemne
 • Poświadczone tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia ustne

2. Język angielski (tłumaczenia z języka angielskiego na język polski i odwrotnie)

 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia ustne

Zajmuję się tłumaczeniem zarówno tekstów ogólnych (m.in. korespondencji, listów motywacyjnych, podań, CV, stron internetowych), jak również tekstów specjalistycznych, m.in.:

 • Streszczenia prac dyplomowych, artykułów naukowych i dysertacji doktorskich
 • Dokumenty związane z urzędem stanu cywilnego (np. akty urodzenia, akty małżeństwa)
 • Dokumenty prawno-administracyjne oraz akty notarialne
 • Dokumenty techniczne (np. SIWZ, gwarancje, instrukcje obsługi)
 • Dokumenty związane z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych
 • Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz normami prawnymi p. poż.
 • Dokumenty medyczne
 • Dokumenty samochodowe
 • Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Każde zapytanie podlega bezpłatnej i niezobowiązującej wycenie. Absolutnym priorytetem jest kwestia poufności przesłanych i przekazanych dokumentów, również w sytuacji w której klient nie zaakceptuje wyceny i nie nawiążemy współpracy.